Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

Σύλλογος Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Κυκλάδων (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.)

Διοικητικός Απολογισμός

E-mail Εκτύπωση PDF

Το απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΠΕ Κυκλάδων ΠΝΑι (πρώην ΣΥΝΑΝΚ), εκλέχθηκε στις 21-03-2014 και έφτασε μετά από 2 χρόνια στο τέλος της θητείας του.

Από την αρχή της θητείας του βρέθηκε μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς η τότε κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είχε ήδη ψηφίσει τον ακραίας νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης νόμο για τη "δήθεν" αξιολόγηση (4250/2014) και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Το γενικό κλίμα την περίοδο αυτή ήταν ασφυκτικό, καθώς συνεχιζόταν η εφαρμογή βάρβαρων μέτρων με μειώσεις μισθών, συντάξεων, απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών, της δημόσιας ασφάλισης, με ιδιωτικοποιήσεις και εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και του πλούτου της χώρας μας στους δανειστές, μέτρα που οδηγούσαν σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας και σε περεταίρω υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ωστόσο, κόντρα στις εξοντωτικές πολιτικές που εφαρμόζονταν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται, ο Σύλλογός μας κινήθηκε ενωτικά και δυναμικά με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας  των μελών του και υπήρξαν αποτελέσματα απτά, που κάποιοι θεωρούσαν αδύνατο να επιτευχθούν.

Οι εκλογές του 2014 βρήκαν το Σύλλογό μας να έχει βγει από ένα μεγάλο αγώνα ενάντια στην εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών στη χώρα μας από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και τις μετέπειτα συγκυβερνήσεις τους, όπου είχαμε πετύχει μια σημαντική νίκη με την ματαίωση της διαθεσιμότητας των συναδέλφων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών μετά από μεγάλους αγώνες (απεργίες, καταλήψεις, παρεμβάσεις σε Περιφερειακά Συμβούλια, συμμετοχή σε δικαστικούς αγώνες).

Τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίσαμε, θεωρούμε ότι ήταν τα εξής:

1. Ν. 4250/2014 για τη "δήθεν" αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Από την πρώτη στιγμή της ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου αναλύσαμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειές του και με το με α.π. 143/15-4-2014 έγγραφό του Συλλόγου μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, τον Περιφερειάρχη και τους λοιπούς φορείς της Π.Ν.Αι., τους βουλευτές Νοτίου Αιγαίου και την ΕΝΠΕ, αναδεικνύαμε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τι σήμαινε αυτός ο νόμος και τις συνέπειες που θα είχε η εφαρμογή του και τους ζητούσαμε να μας ενημερώσουν για τις προθέσεις τους.

Η θέση του Συλλόγου μας ήταν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν αντισυνταγματικό, με τραγικά αποτελέσματα στην ήδη υποστελεχωμένη Π.Ν.Αι., ήταν αντίθετο στη νησιωτικότητα και ζητούσαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου να συζητήσει το θέμα στην επόμενη Συνεδρίασή του και να πάρει σαφή θέση, να κάνει παρέμβαση στην ΕΝΠΕ. Να προσφύγει κατά του νόμου και να στηρίξει νομικά όσους συναδέλφους-προϊστάμενους αρνηθούν να τον εφαρμόσουν, μη θέλοντας να συνεργήσουν σε απολύσεις συναδέλφων «με την υπογραφή τους».

Ο Σύλλογός μας έκανε παρέμβαση στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 28/4/2014 και ταυτόχρονα κάλεσε τα μέλη μας σε συγκέντρωση την ώρα συζήτησης του θέματος. Αποτέλεσμα της παρέμβασης και της κινητοποίησής μας ήταν η έκδοση ψηφίσματος (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ7ΛΞ-ΧΡ7), το οποίο βρισκόταν στη σωστή κατεύθυνση, ενάντια στην προσχηματική αξιολόγηση και τις ποσοστώσεις, το οποίο κατέληγε ως εξής:

"Το Π.Σ. Ν. Αιγαίου δηλώνει κατά των ιδιωτικοποιήσεων Δημοσίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη να παρέμβει στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και αποφασίζει σε προσφυγή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά της συνταγματικότητας του μέτρου αυτού στο Σ.τ.Ε. και στα αρμόδια δικαστήρια όπως έγινε και με τις διαθεσιμότητες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου".

Μετά την παρέμβαση αυτή προχωρήσαμε άμεσα:

Σε πρωτοβουλία για σύνταξη κειμένου με τις υπογραφές των Γενικών Διευθυντών της Π.Ν.Αι. ενάντια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δηλώνοντας την αντίθεσή τους και τις συνέπειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του.

Σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στις 13/5/2014, ώστε να ενημερωθούν οι Συνάδελφοι για το θέμα αυτό και να ληφθούν αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Σύλλογός μας.

Σημαντικό ήταν ότι έγινε εφικτή η ταυτόχρονη πραγματοποίηση συνελεύσεων σε όλα τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων, με απαρτία σε ποσοστό άνω του 80%.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της 13/5/2014 ήταν οι εξής:

α. Αποχή διαρκείας από όλη τη διαδικασία της "δήθεν" αξιολόγησης, που προέβλεπε ο ν. 4250/2014, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ.

β. Να συνταχθεί κείμενο για συλλογή υπογραφών από όλους τους συναδέλφους, στα πλαίσια του κειμένου της ΑΔΕΔΥ με την εξειδίκευση για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (νησιωτικότητα, υποστελέχωση, διάσπαρτες υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό νησιών).

γ. Να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. του Συλλόγου να προβεί σε όποιο πρόσφορο νομικό μέσο κρίνει (προσφυγή, αίτηση αναστολής, εξώδικο ή οποιοδήποτε άλλο) για την αποτροπή και την ακύρωση στη πράξη της «αξιολόγησης» του ν. 4250/2014 και της εφαρμοστικής εγκυκλίου. Τα έξοδα που θα προκύψουν να συμψηφιστούν με τις οφειλές προς την ΟΣΥΑΠΕ.

δ. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Υπαλλήλων ΠΕ Δωδεκανήσου (ΣΥΠΝΑΠΕΔ), να ζητήσουμε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να καταθέσει προσφυγή ενάντια στο ν. 4250/2014 και την εφαρμοστική εγκύκλιο σε εφαρμογή των Αποφάσεων και του Ψηφίσματος του Π.Σ. της συνεδρίασης της 28ης Απριλίου 2014.

ε. Να ζητήσουμε από την ΟΣΥΑΠΕ να καλύψει με απόφασή της όλες τις πρόσθετες κινητοποιήσεις που θα αποφασίσει ο Σύλλογος της ΠΕ Κυκλάδων Π.Ν.Αι. (πρώην ΣΥΝΑΝΚ).

στ. Να κοινοποιηθεί η Εξώδικος Πρόσκληση της ΑΔΕΔΥ από 8-5-2014 προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να λάβει γνώση του περιεχομένου και της απόφασης της ΑΔΕΔΥ της 11-4-2014 (αρ. πρωτ. 155).

ζ. Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ με αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων του δημοσίου από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.

Σε πρωτοβουλία για σύνταξη κειμένου με τις υπογραφές όλων των προϊσταμένων-αξιολογητών της Π.Ν.Αι.

Σε ανάθεση στο δικηγορικό γραφείο Μ. Τσίπρα (Σύμβουλος ΑΔΕΔΥ)  να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης των Γενικών Διευθυντών για επιμερισμό ποσοστών που προέβλεπε ο ν. 4250/2014 και σε κάθε άλλη νομική ενέργεια που απαιτείτο.

Σε σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης, για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων και εξουσιοδότηση του ΔΣ για παραπέρα ενέργειες.

Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση (δυστυχώς) αποφάσεων επιμερισμού ποσοστών από 4 Γεν. Διευθυντές της Π.Ν.Αι., εξουσιοδοτήσαμε δικηγορικό γραφείο για την κατάθεση προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών και προχωρήσαμε σε νέα Γενική Συνέλευση στις 14/7/2014 σε όλα τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι σχετικά με την πορεία της κινητοποίησης μας και να αποφασίσουμε για τη συνέχιση του αγώνα μας.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της 14/7/2014 ήταν οι εξής:

1. Επιβεβαιώθηκε η απόφαση προηγούμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13-5-2014 για απεργία-αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονταν με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.

(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης

(γ) από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992) (δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)

(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).

(στ) από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κ.λ.π.

2. Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συλλόγου να προβεί σε όποιο πρόσφορο μέσο κρίνει για τη συνέχιση του απεργιακού αγώνα μας και την ευόδωση του.

Το Δ.Σ., μετά την αξιοθαύμαστα μαχητική στάση όλων των συναδέλφων για μαζική αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία της "δήθεν" αξιολόγησης, αποφάσισε να ζητήσει από τους συναδέλφους να καταθέσουν στο Δ.Σ. όλες τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης ώστε να ακυρωθεί στην πράξη κάθε προσπάθεια εφαρμογής του ν.4250/2014 μετά και τις αποφάσεις επιμερισμού ποσοστών από 4 Γεν. Διευθυντές, κάλεσμα στο οποίο οι Συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, στέλνοντας ηχηρότατο μήνυμα προς τη Διοίκηση όλων των βαθμίδων.

Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με τον υπουργό Διοικ. Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, προσπάθησε με κάθε τρόπο να εφαρμόσει το ν. 4250/2014, χρησιμοποιώντας -στον πανικό της- παρατάσεις εφαρμογής του, τροποποιήσεις και δικαστικά μέσα, καθώς και εκφοβισμό των συναδέλφων για να υποκύψουν και να σταματήσουν τον αγώνα τους.

Ωστόσο, η σταθερή στάση όλων μας και η συνεχής επιβεβαίωση και ενδυνάμωση του αγώνα μας μέσα από τη διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων (συγκλήθηκε και νέα συνέλευση στις 10/9/2014), είχε σαν αποτέλεσμα κάθε ενέργεια είτε δικαστική, είτε διοικητική να πέσει στο κενό.

Οι συνάδελφοι δεν "τρομοκρατήθηκαν", δεν λύγισαν και κράτησαν αξιοπρεπή και ενωτική  στάση απέναντι στη δήθεν «αξιολόγηση». Ο αγώνας μας, όπως εκφράστηκε και από τις αποφάσεις των Γενικών μας Συνελεύσεων, είχε στόχο:

Να αντισταθούμε στις προθέσεις της συγκυβέρνησης για μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων τους στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

● Να διατρανώσουμε την άρνησή μας στην προσχηματική αξιολόγηση που αποσκοπούσε σε μισθολογική καθήλωση, απολύσεις, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Να αγωνιστούμε, να αντισταθούμε μαζικά & συντονισμένα με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους και την κοινωνία για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Στις 25/9/2014 στάλθηκε εξώδικη δήλωση από το Σύλλογο προς όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Π.Ν.Αι. και προς τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, όπου κάναμε γνωστές τις ομόφωνες αποφάσεις και των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας (στις 14/7/2014 και 10/9/2014) και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. να συμμετέχει στην ανωτέρω απεργία - αποχή από τα συγκεκριμένα αυτά υπηρεσιακά μας καθήκοντα και ειδικότερα εν προκειμένω από την εργασία που απαιτείται για συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν. 4250/2014.

Η εν λόγω αποχή είχε κηρυχθεί νομότυπη από τη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική μας Οργάνωση (ΟΣΥΑΠΕ), με σκοπό τη διαφύλαξη των εργασιακών μας συμφερόντων και ως εργαζόμενοι οφείλαμε να συμμετέχουμε σε αυτήν, σεβόμενοι τις καταστατικές αρχές και τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας σωματείων. Για το λόγο αυτό, απεργούσαμε και απείχαμε από αυτά τα καθήκοντα, δηλώνοντας ότι κωλυόμαστε να συμμετάσχουμε στην ως άνω διαδικασία αξιολόγησης, της οποίας άλλωστε η εκ του νόμου προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία εφαρμογής, όσον αφορά στις εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013, είχε ήδη παρέλθει και είχε παύσει η κατά χρόνο σχετική αρμοδιότητα της Διοίκησης για το έτος αυτό, δεδομένου ότι δεν παρατάθηκε, νομοθετικά ή κανονιστικά, η  ταχθείσα προθεσμία.

Ο Σύλλογός μας προχώρησε στην πραγματοποίηση στάσης εργασίας στις 10/10/2014, ημέρα συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο, ζητώντας μαζί με το Σύλλογο της Δωδεκανήσου τη συζήτηση για την προσχηματική "αξιολόγηση" του ν. 4281/2014. Το αίτημά μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν να δοθεί το "εντέλεσθε" προς τους Γενικούς Διευθυντές να μην εφαρμόσουν το ν. 4250/2014.

Η πρότασή μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν να εκδοθεί απόφαση ως εξής:

"Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασής του στις 10 Οκτωβρίου 2014. αποφάσισε τα εξής: Δίνεται εντολή σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με τις ρυθμίσεις του Ν. 4250/2014 για την αξιολόγηση, να μην αποστείλουν κανένα έγγραφο που να αφορά επιμερισμό ποσοστώσεων ή σχετικό με την ανωτέρω διαδικασία ή να συμβάλλει καθοιονδήποτε τρόπο σε ένα σύστημα αξιολόγησης επιζήμιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της προστασίας της αξιοπρεπούς εργασίας σε βάρος της εξυπηρέτησης του πολίτη".

Ουσιαστικά ζητούσαμε την "πολιτική κάλυψη" στην απεργία-αποχή που ήταν σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τελικά, παρ’ όλες τις προσπάθειες μας, η Διοίκηση της Π.Ν.Αι. προχώρησε στην έκδοση ενός ψηφίσματος σε ικανοποιητική κατεύθυνση μεν, ωστόσο αρνήθηκε να αποφασίσει το "εντέλεσθε" που ήταν και το βασικό αίτημά μας. Καθώς η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε με όλους τους τρόπους να εφαρμόσει αυτό το νόμο-έκτρωμα, η Διοίκηση της Π.Ν.Αι. έστειλε τελικά στους αξιολογητές τις εκθέσεις αξιολόγησης κενές, σε μια απόπειρά της να συνεχιστεί η διαδικασία, αφού είχαμε σταματήσει με την απόλυτη συμμετοχή σας και την στάση σας, τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 194/24-10-2014 έγγραφο, το Δ.Σ. του Συλλόγου εξουσιοδοτούμενο από τις διαδοχικές συνελεύσεις, ενημέρωσε τους συναδέλφους για την πορεία του αγώνα μας, επισημαίνοντας τα εξής:

-       Η απεργία-αποχή από όλα τα στάδια της διαδικασίας της δήθεν "αξιολόγησης" του ν. 4250/2014 είχε συσπειρώσει την πλειοψηφία των συναδέλφων στις Κυκλάδες.

-       Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούσε κάθε δικαστικό και νομικό μέσο, ποινικοποιώντας τους αγώνες μας για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και στην ουσία δεν ήθελε τη δημοκρατική αναδιοργάνωση του δημοσίου με βάση τις ανάγκες τις κοινωνίας, κατοχυρώνοντας την αυτοτέλεια της δημόσιας διοίκησης, θωρακίζοντάς την απέναντι σε κομματικές επιλογές και σε ιδιωτικά συμφέροντα. Συνέχιζε να κατασυκοφαντεί τους αγώνες μας χρησιμοποιώντας τα φιλικά προς αυτή ΜΜΕ, στα οποία με πρόσφατα νομοσχέδια είχε  προσφέρει  «γη και ύδωρ» κλιμακώνοντας την αντιλαϊκή της πολιτική.

-       Η παρέμβαση του Συλλόγου στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 1010/2014 ανέδειξε τις θέσεις μας και με τη σημαντική παρουσία των συναδέλφων εκεί καταφέραμε να ψηφιστεί μια ικανοποιητική απόφαση. Δεν εφησυχάσαμε καθώς η πολιτική της κυβέρνησης δεν είχε αλλάξει και επέμενε στην εφαρμογή της "αξιολόγησης" για να εξασφαλίσει νέες δεξαμενές συναδέλφων για διαθεσιμότητες και απολύσεις και τον επόμενο χρόνο.

Επιπλέον και με βάση τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ, της ΟΣΥΑΠΕ και των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας, συνεχίσαμε την απεργία-αποχή από όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με την δήθεν "αξιολόγηση"  και ζητήσαμε:

α) Οι συνάδελφοι εισηγητές-τμηματάρχες και διευθυντές να καταθέσουν στο Σύλλογο όλα τα έντυπα αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης και εισήγησης) που τους είχαν σταλεί από το Τμήμα Προσωπικού είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

β) Οι συνάδελφοι αξιολογητές-διευθυντές και γενικοί διευθυντές να καταθέσουν στο σύλλογο όλα τα έντυπα αξιολόγησης (εισήγησης και αξιολόγησης) που τους είχαν σταλεί από το Τμήμα Προσωπικού είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Η απεργία-αποχή συνεχίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων-αξιολογητών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου.

Ο συνεχής αγώνας σας και αγώνας όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων είχε σαν αποτέλεσμα ο ν. 4250/2014 να μείνει στα χαρτιά και τελικά να καταργηθεί μετά τις εκλογές του Γενάρη του 2015 επιτυγχάνοντας ισχυρό πλήγμα στην εκβιαστική  πολιτική της τότε κυβέρνησης, αναγκάζοντάς την σε άτακτη υποχώρηση, αναδεικνύοντας ότι αν είμαστε ενωμένοι πραγματικά σε δίκαιους αγώνες η δύναμή μας είναι πραγματική και συντριπτικά υπολογίσιμη.

2. Τροποποίηση Οργανισμού Π.Ν.Αι

Η τροποποίηση του Οργανισμού της Π.Ν.Αι. συζητήθηκε σε τρεις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου το 2013, το 2014 και το 2016. Ο Σύλλογός μας κατέθεσε έγγραφο με τις θέσεις του, που προέκυψαν μετά από διαβούλευση μεταξύ των μελών μας. Οι θέσεις μας υποστηρίχθηκαν και με την παρουσία εκπροσώπου μας σε όλες τις συνεδριάσεις αυτές του Π.Σ. Οι γενικές θέσεις του Συλλόγου για την τροποποίηση του Οργανισμού κατατέθηκαν με τα υπ’ αρ.115/18-10-2013 και υπ’ αρ. 193/09-10-2014 έγγραφά μας.

Θεωρούμε ότι η τροποποίηση Οργανισμού που επιτεύχθηκε και με τη συμβολή του Συλλόγου μας, αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με αύξηση των Οργανικών Μονάδων και των προβλεπόμενων θέσεων (είμαστε η μοναδική Περιφέρεια που το πέτυχε), κόντρα σε πολιτικές κατάργησης και συγχώνευσης δομών που θα είχαν σαν αποτέλεσμα χειρότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και περαιτέρω υποβάθμιση της Περιφέρειας, με αντίκτυπο και στους συναδέλφους.

Όσον αφορά την τροποποίηση που προτάθηκε στη Συνεδρίαση του Π.Σ. της 28/3/2016, η θέση μας ήταν αρνητική, γνωστοποιώντας την εγγράφως (289/21-3-2016), αλλά και με την τοποθέτησή μας κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης.

Η άποψή μας ήταν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού ήταν αποσπασματική και θεωρούσαμε ότι δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις δυσλειτουργίες που είχαν παρουσιαστεί από την τελευταία τροποποίησή του, που εγκρίθηκε στις 10-8-2015 (ΦΕΚ 1666/10-8-2015).

Η εμπειρία της εφαρμογής του νέου Οργανισμού για επτά περίπου μήνες, ανέδειξε δυσλειτουργίες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονταν με την προτεινόμενη τροποποίηση. Θεωρούσαμε λοιπόν αναγκαίες ευρύτερες αλλαγές για τις οποίες απαιτείτο, όπως δηλώσαμε και εγγράφως:

α) εκτεταμένη διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων

β) να ληφθούν υπόψη οι γνώμες-προτάσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων

γ) να εξετασθεί το ότι δεν θίγονται κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα συναδέλφων εργαζόμενων.

Ζητήσαμε τη συζήτηση της τελικής πρότασης στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε η τελική τροποποίηση που θα απευθυνθεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου να καλύπτει στα πλαίσια του δυνατού τις δυσλειτουργίες που έχουν παρουσιαστεί και έχουν εντοπιστεί έως σήμερα.

Η άποψή μας αυτή δεν έγινε δεκτή, ωστόσο δηλώσαμε ότι δεν σταματάμε εδώ και θα συνεχίσουμε για το καλύτερο.

3. Πειθαρχικές διώξεις Συναδέλφων

Ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε το Σύλλογο με παρεμβάσεις προς τη Διοίκηση της Π.Ν.Αι. και κινητοποιήσεις που κατέληξαν και σε στάση εργασίας, ήταν η υπόθεση της πειθαρχικής δίωξης σε συνάδελφο κτηνίατρο. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας παρακολούθησε τη συγκεκριμένη περίπτωση, εξετάζοντας με ιδιαίτερη προσοχή και σε βάθος την υπόθεση και αποστέλλοντας το με α.π. 253/23-07-2015 έγγραφό μας με απόψεις που στηρίχθηκαν σε πραγματικά γεγονότα και έγγραφα. Σαν συμπέρασμα αναφέρουμε επί λέξει :

«Το συμπέρασμα βέβαια από τα παραπάνω για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας με τη συμπεριφορά σας προς το πρόσωπο μιας συναδέλφου που αν μη τι άλλο έπραξε το καθήκον της είναι ότι: “Εάν ένας συνάδελφος κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ελέγχου, καταγγελθεί από τον ελεγχόμενο για οποιοδήποτε λόγο, γεγονός που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε συνάδελφο, δεν αποκλείεται, αν ο καταγγέλλων έχει οποιουδήποτε είδους ισχύ ή γνωριμία (οικονομική-πολιτική) να βρεθεί τιμωρημένος και μάλιστα άνευ απολογίας κόντρα σε κάθε έννοια δικαίου και λογικής ή/και απολογούμενος μεταγενέστερα για παράβαση καθήκοντος αν τολμήσει να  ξανακάνει την δουλειά του ". Επειδή ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η  λογική  και οι κανόνες δικαίου με σκοπό  να σταλούν σωστά μηνύματα προς τους συναδέλφους μας και πιστεύοντας ότι δεν είχατε πληροφορηθεί σωστά, ζητούμε την άμεση και δίκαιη αποκατάσταση της συναδέλφου ηθική και οικονομική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος καταγγέλθηκε αδίκως κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που αφορούσε την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Επειδή δε τέτοιες ενέργειες βρίσκουν το Σύλλογό μας αντίθετο, σαν πρώτη κίνηση προκηρύξουμε στάση εργασίας όλων των υπαλλήλων της ΠΕ Κυκλάδων, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για έμπρακτη συμπαράσταση στη συνάδελφό μας».

Η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμη και πιστεύουμε ότι ως Σύλλογος πρέπει να βρισκόμαστε στο πλευρό κάθε συναδέλφου που πέφτει θύμα αυθαίρετων ενεργειών της διοίκησης.

Επιπλέον, όταν έγιναν αντιληπτές παρόμοιες περιπτώσεις προσπαθήσαμε (σε συνεννόηση με τη Διοίκηση) να μην υπάρχουν στο εξής «βιαστικές ενέργειες», κάτι που μέχρι στιγμής φαίνεται να επιτυγχάνεται.

4. Επίδομα προβληματικών περιοχών

Με παρέμβαση και συντονισμένες ενέργειες και του Συλλόγου μας πετύχαμε την εξακολούθηση της χορήγησης του Επιδόματος Προβληματικών Περιοχών με υπερψήφιση τροπολογίας από τη Βουλή, στη σύνταξη της οποίας συμμετείχαμε αθόρυβα μεν ουσιαστικά  δε.

Το γεγονός αυτό στις σημερινές συνθήκες περικοπών είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους συναδέλφους. Βέβαια εξακολουθούμε να παρακολουθούμε το θέμα, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα.

Πρόσφατα θέσαμε το θέμα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 28/3/2016, στο οποίο ομόφωνα ψηφιστήκαν οι σχετικές αποφάσεις μας.

5. Αποζημιώσεις Εκτός έδρας

Για τις αποζημιώσεις εκτός έδρας των συναδέλφων, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις στο Υπουργείο, με σκοπό την τροποποίηση του Σχεδίου Νόμου, το οποίο όμως δυστυχώς υπογράφηκε «ως είχε». Βασικό πρόβλημα είναι ότι τίθεται το όριο των 20 ναυτικών μιλίων από νησί σε νησί, ώστε να αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε να αποσυρθεί η σχετική αναφορά και να υπάρξει σαφής τροποποίηση, ώστε να αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης για μετακινήσεις εκτός έδρας ανεξαρτήτου απόστασης για μετακίνηση από νησί σε νησί.

Συμπληρωματικά βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι με τα άρθρα 10 και 11 του σχετικού Νόμου προβλέπονται πλέον οι προϋποθέσεις διανυκτέρευσης του μετακινούμενου και καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης και αυξάνονται τόσο τα ποσά των αποζημιώσεων διανυκτέρευσης όσο και της ημερήσιας αποζημίωσης, το ύψος των οποίων ήταν καθηλωμένο από το 1999, ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Ταυτόχρονα παύουν να υπάρχουν οι διαχωρισμοί που υπήρχαν μεταξύ κλάδων και ειδικοτήτων για την ημερήσια αποζημίωση και τις δαπάνες διανυκτέρευσης, κάτι που ήταν πάγιο και διαχρονικό αίτημα όλων των Δ.Σ. του Συλλόγου μας και φυσικά ιδιαίτερα των μελών μας που βίωναν την προϋπάρχουσα ανισότητα.

6. Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων της Π.Ν.Αι. (πρώην ΣΥΝΑΝΚ)

Από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 08/11/2011 συζητήθηκε το προτεινόμενο νέο καταστατικό του Συλλόγου. Ωστόσο, λόγω δυσκολιών και προβλημάτων που προέκυψαν για την επικύρωσή του, μετά από θέματα που τέθηκαν  προς  το δικηγορικό γραφείο, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω προώθησή του. Αποτέλεσμα αυτού είναι να απαιτείται να συζητηθεί και πάλι η τροποποίηση του καταστατικού μετά από επικαιροποίηση και έλεγχο από δικηγόρο, με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, προκειμένου να  προχωρήσουμε στις απαιτούμενες διαδικασίες. Ήδη ως Σύλλογος έχουμε προχωρήσει αρκετά τη διαδικασία, ώστε το επόμενο Δ.Σ. να μπορέσει να συνεχίσει πάνω στο προσχέδιο που ήδη υπάρχει, μετά τη συνεργασία μας και με νέο δικηγόρο.

7. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες και Κινήσεις - Συμπαράσταση σε Συναδέλφους - Ανάδειξη κοινωνικού χαρακτήρα του Συλλόγου

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην Πρωτοβουλία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, στην Κίνηση ενάντια στη μίσθωση της παραλίας της Βαρβαρούσας (Σύρος, περιοχή «Natura 2000»), στην πρωτοβουλία ενάντια στις διώξεις πολιτών από τη διαδήλωση και την επίθεση των ΜΑΤ ενάντιά τους στη Σύρο το 2011 με την ευκαιρία της επίσκεψης του τότε πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.

Επίσης, προσπαθήσαμε -στο μέτρο του δυνατού- να βοηθήσουμε κοινωνικούς φορείς, όπως π.χ. στη διοργάνωση της χοροεσπερίδας στη Σύρο, όπου έσοδα (από κλήρωση δώρου) διατέθηκαν στη Στέγη των ανηλίκων.

Βρισκόμασταν στο πλευρό κάθε συναδέλφου και της οικογένειάς του, που χρειαζόταν την έμπρακτη στήριξη και βοήθεια του Συλλόγου μας και σας ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας όποτε χρειάστηκε, παρόλο που οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους.

8. Εκτύπωση νέων καρτών μελών - Προσφορές από καταστήματα για Συναδέλφους

Προχωρήσαμε σε νέα εκτύπωση μελών καρτών του Συλλόγου μας και προχωράμε σε εκπτωτικές προσφορές από καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σε πρώτη φάση ήδη στη Σύρο έχουμε ορισμένες προσφορές ενώ ενθαρρύνουμε αντιπροσώπους από τις Περιφερειακές Ενότητες να προχωρήσουν σε παρόμοιες ενέργειες, ιδιαίτερα σε αυτές όπου υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων.

9. Ενημέρωση των Συναδέλφων

Η ενημέρωση των συναδέλφων ήταν συνεχής (με e-mail, ανακοινώσεις, συνελεύσεις) για όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν στη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.

Συνολικά:

Ο Σύλλογός μας ήταν, είναι (και ελπίζουμε να παραμείνει και το νέο Δ.Σ. του) ανοιχτός στην κριτική των μελών του, μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Όλη τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. ο Σύλλογός μας συμμετείχε δυναμικά σε όλες τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ, τις απεργίες, τις στάσεις εργασίας, καλώντας και κινητοποιώντας τους συναδέλφους.

Τα σημαντικότερα στοιχεία που κρατάμε από την προηγούμενη περίοδο είναι:

- η συσπείρωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων γύρω από το Σύλλογο, γεγονός που έφερε τις περισσότερες φορές τα επιθυμητά αποτελέσματα

- η συμμετοχή των συναδέλφων από όλα τα νησιά στις διαδικασίες του Συλλόγου, μέσα από την ταυτόχρονη πραγματοποίηση συνελεύσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Ζητάμε τώρα από μέρους σας να εγκρίνετε τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό και σας καλούμε να συμμετάσχετε στις αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ που προτείνουμε να  πραγματοποιηθούν στις 22 Απριλίου 2016. 

Σας καλούμε να δηλώσετε την υποψηφιότητά σας για το νέο Δ.Σ. και τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (σας έχουν ήδη σταλεί σχετικές αιτήσεις και υλικό), να δηλώσετε  ποιοι θα συγκροτήσουν τις  Εφορευτικές  Επιτροπές σε όλες τις Π.Ε και να συμμετάσχετε στις εκλογές αυτές, δυναμώνοντας έτσι το νέο Δ.Σ. και στέλνοντας το μήνυμα προς όλους ότι είμαστε εδώ ενωμένοι, να διεκδικούμε πάντα το καλύτερο για τους εργαζόμενους, προς όφελος και της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας.

 

Για το Δ.Σ.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2016 13:23

Τοποθέτηση του Δ.Σ. για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

E-mail Εκτύπωση PDF

WWW.SYNANK.GR

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ. πρωτ : 256/30-06-2015

 Σαν εργαζόμενοι που έχουμε νοιώσει καλά τη λιτότητα που έφεραν τα μνημόνια, το ασφυκτικό πλαίσιο της δήθεν "αξιολόγησης", βλέποντας πως μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της αξιοπρέπειας και του αγώνα, λέμε όχι στους εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα, όχι στη καταστροφική λιτότητα, όχι σε αυτούς που θέλουν τη δημοκρατία στο περιθώριο.

Στις 5 Ιουλίου, πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα παίρνοντας μια απόφαση ιστορικής σημασίας μια απόφαση που θα καθορίσει τη ζωή μας, το μέλ­λον των παιδιών μας. Στις 5 Ιουλίου το δίλημμα είναι ξεκάθαρο, λέμε «Ναι» ή «Όχι» στην πρόταση που επιχειρούν να επιβά­λουν στην Ελλάδα οι δανειστές της.

Στην Ελλάδα και στους έλληνες δόθηκε ένα τελεσίγραφο, που διαιωνίζει την καταστροφική λιτότητα και υπονομεύει οποιαδήπο­τε δυνατότητα κοινωνικής ανακούφισης ή, ακόμα περισσότερο, οικονομικής ανάκαμψης για τη χώρα μας. Εάν δεν σταματήσει ο φαύλος κύκλος χρέος-λιτότητα-περισσότερο χρέος, δεν θα υπάρξει ελπίδα για την κοινωνία και την οικονομία. Η απάντησή μας στην πρόταση-εκβιασμό των δανειστών πρέπει να είναι ένα μεγάλο, ξεκάθαρο και υπερήφανο «ΟΧΙ».

Στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου δεν καλούμαστε μόνο να απορρίψουμε ένα άδικο και καταστροφικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Πρέπει να πούμε το μεγάλο ΟΧΙ, στην επι­δίωξη των δανειστών να εξουδετερώσουν και να καταργήσουν τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Η ψήφος στις 5 Ιουλίου πρέπει να είναι έναν μεγάλο ΟΧΙ στην κατάλυση της δημοκρατίας μια ψήφος αντίστασης.

Δεν θα μας φοβίσουν οι εκβιασμοί, η τρομοκρα­τία, το οργανωμένο ψέμα, το κλείσιμο των τραπε­ζών. Τίπο­τα δεν κατακτήθηκε εύκολα και χωρίς κόπο. Δεν πρόκειται να μας  φοβίσουν για να συνθηκολογή­σουμε. Παραμένουμε ψύχραιμοι και αποφασισμέ­νοι. Λέμε δυνατά το μεγάλο μας ΟΧΙ.

Η ψήφος της ερχόμενης Κυριακής, είναι μια ψή­φος για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώ­πης. Πρέπει να πούμε ένα ΟΧΙ υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας σε αυτούς που θέλουν την Ελλά­δα ταπεινωμένη και υποτελή, χωρίς δυνατότητα να παίρνει η ίδια τις αποφάσεις που την αφορούν. Πρέπει να πούμε ένα αποφασιστικό και μεγαλόφω­νο ΟΧΙ σε αυτούς που θέλουν μια Ευρώπη εχθρική στη δημοκρατία, υποταγμένη στη διαρκή λιτότητα και τα δεσποτικά τους τελεσίγραφα.

 

Αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζόμενων - Ενωμένοι στους αγώνες

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οδυσσέας Ευθυμίου               Θανάσης Δρόσος

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 07:26

Ανακοίνωση συλλόγου για 1η Μάη

E-mail Εκτύπωση PDF

Από τη 1η Μάη του 1886, και τη πρώτη μαχητική εργατική πορεία μέχρι σήμερα οι αγώνες των εργαζόμενων είναι συνεχείς και αμείωτοι. Καμία από τις κατακτήσεις των εργαζόμενων δεν χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες και με θυσίες. Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης και τιμής αλλά και ημέρα αγωνιστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. Όλοι εμείς νιώσαμε τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας τα πέντε τελευταία χρόνια και την οικονομική ύφεση που είχαν σαν αποτέλεσμα μια οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση που πήρε το χαρακτήρα της ανθρωπιστικής κρίσης. Η επίθεση του κεφαλαίου είχε σκοπό να ανατρέψει όλες τις εργατικές κατακτήσεις και να επαναφέρει τους εργαζόμενους στον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα. Με τα νεοφιλελεύθερα μνημόνια και τις πολιτικές του δόγματος του σοκ, έδωσε τα πάντα στους εργοδότες ανατρέποντας κάθε εργατική κατάκτηση.

Η Πρωτομαγιά του 2015 μας βρίσκει μετά από μια ιστορική αλλαγή στη χώρα μας που είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των αγώνων, αλλά και μπροστά σε μια ανηλεή επίθεση και πολιτικό εκβιασμό των κυρίαρχων κύκλων της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. Τα συστημικά ΜΜΕ συντηρούν σαν "εγχώρια παπαγαλάκια" το κλίμα ασφυξίας και τρομοκράτησης του κόσμου, οι δικοί μας οι αγώνες βρίσκονται πάντα στην αθέατη πλευρά των "δελτίων ειδήσεων". Η οργάνωση, η ενότητα, και η αλληλεγγύη των εργαζόμενων είναι απαραίτητη.

Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ενάντια στο δόγμα της λιτότητας, για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, για να τεθούν οι τράπεζες σε δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο, για ανατροπή των μνημονιακών μέτρων και αταλάντευτη μάχη κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Αγωνιζόμαστε για δημόσια κοινωνικά αγαθά, δημόσια κοινωνική ασφάλιση, αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, επαναθεμελίωση των Συλλογικών Συμβάσεων και του εργατικού δικαίου, κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Διεκδικούμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, δεν υποχωρούμε σε εκβιασμούς, οργανωνόμαστε στα συνδικάτα μας με τα δικά μας όπλα: τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, την οργάνωση και τη συσπείρωση μας, την ενότητα και τον συντονισμό των αγώνων, την ταξική μας αλληλεγγύη.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΟΡΕΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5 ΣΤΗ ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 10:30πμ (ΣΥΡΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ Π.Ε. ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οδυσσέας Ευθυμίου        Θανάσης Δρόσος

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 30 Απρίλιος 2015 12:22

Ανακοίνωση Κάλεσμα

E-mail Εκτύπωση PDF

Οι εργαζόμενοι στη Π.Ν.Αι. μαζί με όλους τους συναδέλφους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία αντιστάθηκαν με αποφασιστικότητα ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ακραίας λιτότητας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Ο μαζικός αγώνας όλων των εργαζομένων συνέβαλε αποτελεσματικά στην απονομιμοποίηση των πολιτικών που οδήγησαν στην εξάπλωση της φτώχιας και της ανεργίας αλλά και στην ένταση του αυταρχισμού και τη συνεχή κατάργηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Τη Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα της έκτακτης συνεδρίασης του Eurogroup για το ζήτημα της Ελλάδας, καλούμε και εμείς τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζί με όλο το λαό στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα με κεντρικό σύνθημα "Δεν εκβιαζόμαστε, ούτε βήμα πίσω στους εκβιασμούς".

Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με το κάλεσμα "Ανάσα αξιοπρέπειας":

“Οι εκλογές τελείωσαν και προέκυψε μία κυβέρνηση που θέλει να εκπροσωπήσει τις ανάγκες μας κόντρα στα συμφέροντα της ολιγαρχίας στην Ευρώπη. Προσπαθούν να μας εκβιάσουν και να μας φοβίζουν.

Να μην τους κάνουμε τη χάρη! Να πάρουμε την σκυτάλη και να σηκώσουμε το γάντι! Ήρθε η ώρα να πάρει και ο λαός την υπόθεση της ανατροπής στις πλάτες του. Να υψώσουμε το ανάστημά μας και να στείλουμε ένα παλλαϊκό μήνυμα ενάντια στη λιτότητα και τα μνημόνια, υπέρ της δημοκρατίας και της προκοπής. Να μη μασήσουμε στους εκβιασμούς της ΤΡΟΙΚΑ και των υποστηρικτών τους στην Ελλάδα, ολιγαρχία, καναλάρχες.

Ήρθε η ώρα να φοβηθούν αυτοί και να ακούσουν δυνατά τη φωνή μας. Επιλέγουμε την αξιοπρέπεια και ζητάμε για εμάς και τους λαούς όλης της Ευρώπης μια μεγάλη ανάσα αλλαγής. Καλούμε όλους τους λαούς της Ευρώπης να δείξουν έμπρακτα την υποστήριξή τους στον αγώνα του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης για μια Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Θα νικήσουμε!”

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 6μ.μ. ΣΤΗ ΣΥΡΟ

ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οδυσσέας Ευθυμίου                  Θανάσης Δρόσος

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 10 Φεβρουάριος 2015 11:30

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων: Γιατί υπαναχώρησε ο Κ. Μητσοτάκης

E-mail Εκτύπωση PDF

Ήταν μια είδηση που την περιμέναμε. Ανακοινώθηκε όμως επισήμως χθες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους δημάρχους ότι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων δεν θα εφαρμοστεί, τουλάχιστον με την υποχρεωτική ποσόστωση.

Η αξιολόγηση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί γιατί ήταν ηθικά και νομικά διάτρητη: Όχι μόνο γατί ο νόμος προεξοφλεί πως το 15% των εργαζομένων είναι κακοί στη δουλειά τους. Αλλά και γιατί αμφισβητείται η αντικειμενικότητα των ίδιων των αξιολογητών. Οι τελευταίοι ορίστηκαν με υπογραφή του οικείου Υπουργού.

Η συγκριτική αξιολόγηση θα γίνει μπούμερανγκ για το δημόσιο

Οι εμπειρογνώμονες του Διοικητικού Επιμελητηρίου προειδοποιούσαν από το καλοκαίρι πως η εφαρμογή της αξιολόγησης, χωρίς στόχους και κριτήρια πέρα από τη σύγκριση των υπαλλήλων μεταξύ τους θα υπονομεύσει την ομαδική δουλειά και θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

Διοικητικό Επιμελητήριο: «Το ανθρώπινο δυναμικό θα υπεισέλθει σε ένα καθεστώς αντιπαράθεσης και ατομικισμού διεκδικώντας την προσωπική του επιβίωση. Θα οδηγήσει σε αδιαμφισβήτητη μείωση της συνολικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα»

Η εισήγηση του Διοικητικού Επιμελητηρίου έπεσε στο κενό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε για μήνες ότι ο νόμος έχει ψηφιστεί και πρέπει να εφαρμοστεί. Η διαδικασία πάγωσε όμως με την απεργία της ΑΔΕΔΥ που κάλυπτε συνδικαλιστικά όσους είχαν θέσεις προϊσταμένων για να μην προχωρήσουν τον καταμερισμό των ποσοστών για την αξιολόγηση.

Το Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης επιχείρησε να ξεπεράσει το πρόβλημα, καθαιρώντας τους προϊστάμενους των Υπουργείων και τοποθετώντας στη θέση τους αυτούς που ενέκρινε ο εκάστοτε Υπουργός.

Οι κυνικοί θα πουν ότι έγινε μία από τα ίδια. Δυστυχώς όμως αυτοί που απομακρύνθηκαν ήταν η πρώτη γενιά προϊσταμένων του δημοσίου που είχαν επιλεγεί με αντικειμενικά κριτήρια (μεταβατικές διατάξεις νόμου Ραγκούση).

Προϊστάμενοι με απόφαση Υπουργού

Η περίπτωση των γενικών διευθυντών των Υπουργείων είναι χαρακτηριστική. Οι μεγαλύτερες αυθαιρεσίες σημειώθηκαν στο ίδιο το Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος που είχε συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο διαγωνισμό του 2010 καθαιρείται και υποβιβάζεται σε απλό υπάλληλο.

Στις 3 γενικές διευθύνσεις τοποθετούνται, ο Νίκος Μιχαλόπουλος, που είχε βγει τελευταίος στο διαγωνισμό του 2010, ο Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, που δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό γιατί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και η Γεωργία Βαλατσού, που παρότι πληρούσε τα κριτήρια (υποτίθεται πως) ελέγχεται πειθαρχικά, μετά από πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και παρέμβαση εισαγγελέα, για τις «παρατυπίες» του προγράμματος Πολιτεία.

Η πειθαρχική δίωξη της κ. Βαλατσού είχε ξεκινήσει το 2007, αλλά ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Φυσικά δεν μπορούμε να προεξοφλούμε τί θα αποφάσιζε το πειθαρχικό συμβούλιο αν η υπόθεση δεν έμπαινε στο συρτάρι. Ωστόσο το προφίλ του αποφασισμένου πολέμιου της ατιμωρησίας που έχει καλλιεργήσει για τον εαυτό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται σε σύγκρουση με το πάγωμα μιας υπόθεσης που αφορά ανώτατο στέλεχος του ίδιου του Υπουργείου που διοικεί.

Στο Υπουργείο Υγείας παύθηκε ο Πέτρος Γιαννουλάτος που επίσης είχε συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Έγινε απλός υπάλληλος.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού καθαιρέθηκε η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων Μαρία Βλαζάκη, χωρίς να καταργηθεί ή να συγχωνευτεί η θέση της, χωρίς καν να αλλάξουν οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. Το «πρόβλημα» ξεπεράστηκε με μία φωτογραφική τροπολογία που μπήκε τελευταία στιγμή στο νόμο για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και εξανάγκασε σε συνταξιοδότηση τη Μαρία Βλαζάκη. Η Μαρία Βλαζάκη έχει κάνει αίτηση θεραπείας.

«Η τροπολογία στην οποία στηρίζεται η καθαίρεση μου δεν με αφορά και γι' αυτό προσέφυγα νομικά κατά της απόφασης», λέει η Μαρία Βλαζάκη. «Η γενική Διεύθυνση αρχαιοτήτων δεν καταργήθηκε, ούτε συγχωνεύθηκε με καμία άλλη, ούτε άλλαξαν οι αρμοδιότητες της. Για να αντικατασταθώ θα έπρεπε να προκηρυχθεί η θέση και να κριθεί από το αρμόδιο ειδικό συμβούλιο, όπως συνέβη και με μένα».

Όσοι απομακρύνθηκαν είχαν συμπτωματικά διαφωνήσει με την αξιολόγηση Μητσοτάκη.

  • Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης:
Ο Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος, πρώτος στο διαγωνισμό του 2010 έγινε από Γενικός Διευθυντής, απλός υπάλληλος.
  • Υπουργείο Υγείας:
Καθαιρέθηκε ο Πέτρος Γιαννουλάτος, πρώτος στο διαγωνισμό του 2010. Έγινε απλός υπάλληλος.
  • Υπουργείο Εργασίας:
Καθαιρέθηκε ο Βασίλης Τσιτσιόλης, που είχε αναδειχτεί σε γενικό διευθυντή με τον ίδιο διαγωνισμό και στη θέση του επιλέχθηκε ο Χαράλαμπος Βούρτσης που είχε διοριστεί αναπληρωτής με απόφαση Υπουργού.=
  • Υπουργείο Πολιτισμού:
Η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων Μαρία Βλαζάκη καθαιρέθηκε χωρίς να συγχωνευτεί η γενική διεύθυνση, με τροπολογία που χαρακτηρίστηκε «φωτογραφική».

Οι αλλαγές αυτές έδωσαν τη χαριστική βολή στην αξιολόγηση, με την ΑΔΕΔΥ να υποστηρίζει ότι οι διορισμένοι προϊστάμενοι θα γλιτώσουν τα «δικά τους παιδιά» από το 15% των κακών υπαλλήλων. Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης ζήτησε την παραίτηση Μητσοτάκη. Ακόμα και τεχνοκρατικές ενώσεις, όπως το Διοικητικό Επιμελητήριο και η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα, μιλώντας για «κομματικό ρεσάλτο» στο δημόσιο.

Για να αντιμετωπίσει τις επικρίσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ξεκινάει ο διαγωνισμός. Προκηρύχθηκαν 25 θέσεις γενικών διευθυντών (συνολικά οι προϊστάμενοι του δημοσίου ανέρχονται σε 35.000), αλλά η διαδικασία σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένεται εξαιρετικά χρονοβόρα. Για να ολοκληρωθεί σε όλο το δημόσιο προβλέπονται 13 δευτερογενείς ρυθμίσεις και 32 νέες επιτροπές, τα μέλη των οποίων πρέπει να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν.

Δεν είναι σίγουρο πως ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα έχει τον πολιτικό χρόνο για να ολοκληρώσει το διαγωνισμό. Αν πάντως επισπευσθούν οι εκλογές και ο Σύριζα αναλάβει, η νέα κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύο εξίσου προβληματικές επιλογές: 'Η να ριψοκινδυνεύσει το μπλοκάρισμα των πολιτικών της από εχθρικά διακείμενα στελέχη σε όλα τα υπουργεία του δημοσίου ή να κάνει και αυτή, μεταβατική κομματική εκκαθάριση και να βάλει τους δικούς της ανθρώπους, επεκτείνοντας τον φαύλο κύκλο του κομματικού κράτους.

Πηγή: http://www.huffingtonpost.gr/

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

You are here: Home