Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

Σύντομο ιστορικό

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.) ιδρύθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου με αύξοντα αριθμό 956/12-3-02. Είχε προηγηθεί η σύνταξη (7-12-01) του καταστατικού με πρωτοβουλία κάποιων παλαιών κυρίως υπαλλήλων της Νομαρχίας Κυκλάδων το οποίο αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αρ. 4ΕΜ/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου. Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ήταν 32 και προέρχονταν από διάφορα επαρχεία και την έδρα της Νομαρχίας.

Στη συνέχεια συστάθηκε σε σώμα προσωρινή διοικούσα επιτροπή αποτελούμενη από 9 μέλη (όσα προέβλεπε το καταστατικό ως μέλη του Δ.Σ.) προκειμένου να οδηγήσει το Σύλλογο σε εκλογές. Τα μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ήταν οι:

Πράσινος Ανδρέας, Τριανταφύλλου Κυριακή, Παπαδέας Αρίστος, Ζαρζας Ηλίας, Δουρής Δημήτριος, Αλεβίζου Πηνελόπη, Μπογιατζίδη Ιορδάνη, Μαύρη Πόπη, Ηλιοπούλου Ευγενία.

Τελικά οι πρώτες εκλογές προκηρύχθηκαν για την 20 Ιουνίου 2003 οπότε και πραγματοποιήθηκαν στην έδρα και στο σύνολο των Επαρχείων του νομού. Σε σύνολο 179 εγγεγραμμένων ψήφισαν 137 άτομα.

Το πρώτο Δ.Σ.  συστάθηκε σε σώμα την 1η Ιουλίου 2003 και ανέλαβε καθήκοντα για τα επόμενα δύο έτη. Μάλιστα ο πρώτος πρόεδρος του Δ.Σ. ήταν γυναίκα. Το Δ.Σ. αποτελούνταν από τα παρακάτω μέλη:

Τριανταφύλλου Κυριακή πρόεδρος & αν. ταμίας

Βούρος Παναγιώτης αντιπρόεδρος & υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων

Ματιάτος Μαρίνος γενικός γραμματέας

Τσιαδής Αντώνιος Α αν. γενικός γραμματέας

Σταμοκώστας Δημήτριος Β αν. γενικός γραμματέας

Λυρή Στεφανία ταμίας

Ηλιάκης Πέτρος μέλος

Μαούτσος Ευάγγελος μέλος

Μετζιδάκης Χρήστος μέλος 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα μηνών της θητείας τη θέση του προέδρου, κατόπιν παραίτησης της κ. Τριανταφύλλου Κυριακής, ανέλαβε κατόπιν ψηφοφορίας ο κ. Βούρος Παναγιώτης αντιπρόεδρος έως εκείνη τη στιγμή, ο οποίος και αντικαταστάθηκε αντίστοιχα από τον κ. Μετζιδάκη Χρήστο ως αντιπρόεδρο. Προηγούμενος λόγω παραίτησης του Ματιάτου Μαρίνου από τη θέση του Γ. Γ. και του μέλους του Δ.Σ. τη θέση του αντίστοιχα κατέλαβε ο κ. Σατσάνης Πρόδρομος.

  

Τον Ιούνιο του 2005 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.  Το νέο Δ.Σ. αποτελούνταν κατόπιν της σύστασης του σε σώμα από τους:

Σταμοκώστα Δημήτριο πρόεδρο ο οποίος μετά από 10 ημέρες περίπου και κατόπιν παραίτησης του αντικαταστάθηκε από τον κ. Τσιαδή Αντώνιο.

Εφεντάκη Φωτεινή Γ.Γραμματέα

Γεωργιάδη Στέφανο αντιπρόεδρο

Βακόνδιο Μάρκο Ταμία

Γιαννόπουλο Κων/νο Υπεύθυνο Τύπου

Μαντζιβή  Σταύρο μέλος

Σατσάνη Πρόδρομο μέλος

Βούρο Παναγιώτη μέλος

 Στη πορεία πραγματοποιήθηκαν διάφορες συγκρούσεις, ανακατατάξεις και παραιτήσεις με μοναδική αναπλήρωση από την κα. Δενεκαρία Μαρία (η οποία και αυτή παραιτήθηκε στη πορεία) και λειτουργία του Δ.Σ. τους τελευταίους μήνες με πέντε μέλη τους κ. Τσιαδή, Εφεντάκη, Γεωργιάδη, Βακόνδιο, Μαντζιβή.

 

Την 22 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκαν οι επόμενες  εκλογές . Σε σύνολο 251 εγγεγραμμένων ψήφισαν 185 άτομα. Από τις εκλογές και κατόπιν προέκυψε το παρόν Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Μαντζιβή Σταύρο πρόεδρος

Σατσάνη Πρόδρομο αντιπρόεδρος

Καραδήμα Λουκά γενικός γραμματέας

Τσαντήλας Φώτη Ταμίας

Βούρο Παναγιώτη υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων

Μετζιδάκη Χρήστο μέλος

Εφεντάκη Φωτεινή μέλος

Βάσιλα Φλώριο μέλος

Γεωργιάδη Στέφανο μέλος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Υπαλλήλων Νομ. Αυτοδ. Ελλάδος (ΟΣΥΝΑΕ)  ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων):

Σατσάνης Πρόδρομος

Βούρος Παναγιώτης

Μετζιδάκης Χρήστος

Μαντζιβής Σταύρος

Εφεντάκη Φωτεινή

Βάσιλας Φλώριος

Τσαντήλας Φώτης

Καραδήμας Λουκάς

 

Την 16 Οκτωβρίου  2009 πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες  εκλογές . Από τις εκλογές προέκυψε το παρόν Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Μουρσελάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος

Βάσιλας Φλώριος Αντιπρόεδρος

Καβαλάρη Άννα Γενική  Γραμματέας- Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Αγγελόπουλος Ανάργυρος  Ταμίας

Αλεβίζου - Μπάμπαρη Πηνελόπη Μέλος

Γιολδάσης Κωνσταντίνος Μέλος

Καραδήμας Λουκά Μέλος

Μαντζιβής Σταύρος μέλος

Σατσάνης Πρόδρομος μέλος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Υπαλλήλων Νομ. Αυτοδ. Ελλάδος (ΟΣΥΝΑΕ)  ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων):

Βούρος Παναγιώτης

Βάσιλας Φλώριος

Μαντζιβής Σταύρος

Γιολδάσης Κωνσταντίνος

Σατσάνης Πρόδρομος

Καραδήμας Λουκάς

Αλεβίζου - Μπάμπαρη Πηνελόπη

Εφεντάκη Φωτεινή

 

Την 7 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκανεκλογές . Από τις εκλογές προέκυψε το παρόν Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Μουρσελάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος

Σαντοριναίου Αθηνά Αντιπρόεδρος

Γιολδάσης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας

Ευθυμίου Οδυσσέας Ταμίας

Δρόσσος Θανάσης Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Καστρίσιος Λευτέρης Μέλος

Αλουμανής Δημήτρης Μέλος

Σατσάνης Πρόδρομος μέλος

Καραδήμας Λουκάς Μέλος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Υπαλλήλων Νομ. Αυτοδ. Ελλάδος (ΟΣΥΝΑΕ) ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων):

Μουρσελάς Κωνσταντίνος

Ευθυμίου Οδυσσέας

Γιολδάσης Κωνσταντίνος

Δρόσος Θανάσης

Αλουμανής Δημήτρης

Σατσάνης Πρόδρομος

   Καραδήμας Λουκάς

  Το πρακτικό σε μορφή PDF 

Την 21 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες  εκλογές . Από τις εκλογές προέκυψε το παρόν Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Ευθυμίου Οδυσσέας Πρόεδρος

Σαντοριναίου Αθηνά Αντιπρόεδρος

Δρόσσος Θανάσης Γενικός Γραμματέας

Αλουμανής Δημήτρη Ταμίας

Παπαμανώλης Γεώργιος Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Μουρσελάς Κωνσταντίνος Μέλος

Σατσάνης Πρόδρομος μέλος

Σιγάλας Ιωάννης Μέλος

Λυκοσκούφης Ιωάννης Μέλος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Υπαλλήλων Νομ. Αυτοδ. Ελλάδος (ΟΣΥΝΑΕ) ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων):

Ευθυμίου Οδυσσέας

Γιολδάσης Κωνσταντίνος

Μουρσελάς Κωνσταντίνος

Παπαμανώλης Γεώργιος

Λυκοσκούφης Ιωάννη

Δρόσος Θανάσης

Το πρακτικό σε μορφή PDF

 

 

      Ο Σύλλογος στην πορεία της ύπαρξης του διεκδίκησε και συνεχίζει να διεκδικεί την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Ν.Α. Κυκλάδων καθώς και το δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή επαγγελματική και οικογενειακή ζωή στους τόπους διαμονής των μελών του. Η επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί συσπείρωση, επίμονο αγώνα, υπομονή αποφασιστικότητα και πολύ δουλειά από τα μέλη του Δ.Σ.

 

You are here: Ο σύλλογος